Kasutusstatistika

PlutoF

Aasta Sisselogimiste arv Lehevaatamised Keskmine kasutusaeg
2016 49 899 1 458 784 22 min 46 sek
2015 35 339 1 370 359 32 min 10 sek
2014 20 484 806 949 32 min 23 sek
2013 17 623 644 378 30 min 59 sek
2012 19 353 737 576 30 min 1 sek

PlutoF kasutamine (sisselogimised) riikide lõikes 2016.a.

Eesti Rootsi Saksamaa USA Suurbritannia Kokku riike
37 621 2 304 1 589 1 445 821 89
PlutoF moodulite kasutusaktiivsus (alates 3 september 2015.a.)

Märkused: PlutoF pilve süsteemi kasutajaks on registreerunud üle 2000 kasutaja, kellest ligikaudu kolmandik on välisriikidest. Iga päev logib PlutoF süsteemi ligi 100 kasutajat, kes töötavad süsteemis keskmiselt 32 minutit. Välisriikidest on enim kasutajaid USAst (keskmiselt 25 kasutajat päevas) ja Suurbritanniast ning Rootsist (keskmiselt 3 kasutajat päevas). Välisriikide teadlased kasutavad PlutoFi peamiselt geenijärjestuste määramiseks ning andmebaaside majutamiseks. Eesti teadlased, õpetajad/õpilased, loodusvaatlejad jt. kasutavad PlutoF pilve enda andmebaaside arendamiseks.

eElurikkus

Aasta Unikaalsed külastused Lehevaatamised Keskmine kasutusaeg
2016 90 584 535 196 5 min 47 sek
2015 84 246 460 207 7 min 2 sek
2014 97 667 475 305 5 min 51 sek
2013 101 966 535 813 6 min 29 sek
2012 99 939 477 452 4 min 36 sek

eElurikkus kasutamine riikide lõikes 2016.a.

Eesti Soome Venemaa Saksamaa Suurbritannia Kokku riike
75 967 7 934 2 236 2 970 860 82
eElurikkuse vahelehtede kasutusaktiivsus (alates 4 jaanuar 2015.a.)

UNITE

Aasta Unikaalsed külastused Lehevaatamised Keskmine kasutusaeg
2016 34 462 152 864 6 min 50 sek
2015 23 582 124 235 7 min 5 sek
2014 18 577 84 013 6 min 13 sek
2013 15 008 62 156 4 min 57 sek
2012 13 546 18 539 4 min 28 sek

UNITE kasutamine riikide lõikes 2016.a.

USA Hiina Saksamaa Venemaa Eesti Kokku riike
4 942 3 160 2 694 2 185 1 992 109
UNITE vahelehtede kasutusaktiivsus (alates 10 oktoober 2015.a.)

SARV

Geokogude infosüsteemi kasutuse statistika hõlmab seni vaid osasid veebiliideseid. Ühtlasi on üle 95% infosüsteemi andmetest kättesaadavad avalike kasutajaliideste kaudu, mis ei eelda kasutajaks registreerimist. Peamise avaliku liidese geokogud.info kasutusstatistika järgi toimus perioodil 2011-2012 üle 30000 külastuse, millest u 50% pärines Eestist. Fossiilide taksonite portaali (eElurikkuse analoog väljasurnud taksonite kohta) kasutust on detailsemat jälgitud alates 2013. a sügisest. Selle keskmine unikaalsete külastuste arv päevas on üle 50, millest ligikaudu 70% on välismaalt. Aastane kasutus on hinnanguliselt 20000 külastust ja 160000 lehekülje vaatamist. Geokogude infosüsteemi registreeritud kasutajate ring on seni piiratud partnerasutuste töötajatega (kokku kasutajaid 37, suurenemine 2013. a u 40% võrra).

Eesti bio- ja georepositooriumid

Lisaks andmebaaside statistikale iseloomustavad taristu kasutust ka teadlaste vahetud visiidid kogudesse, vormistatud laenude hulk ning kogudel baseeruvate teaduspublikatsioonide arv. 2013. a on NATARC võrgustiku teaduskollektsioone külastanud üle 200 teaduri ja kraadiõppuri, kellest u 25% moodustavad välisriikide teadlased. Säilikute laene vormistati u 50, neist üle 30% välisriikidesse. Kogude baasil ilmus 2013. a üle 60 kõrgetasemelise teadusartikli (ETIS 1.1), ning hulgaliselt muid kirjutisi.