MIS ON NATARC

Eesti teaduse taristu teekaart „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik“ (NATARC) arendab teaduslike repositooriumite ja andmekogude majutuse ning raalindusega seotud teenuseid. Teenused on suunatud kogu maailma teadlastele, aga ka õpetajatele, õpilastele, looduskaitsjatele, riigiametnikele, organisatsioonidele. NATARC on üleeuroopalise loodusteaduslike kollektsioonide võrgustiku (DiSSCo) liige.

Loe edasi »

TEENUSED

NATARC pakub võimalust talletada partnerite repositooriumites loodusteaduslikku materjali. Talletatud materjali on võimalik uurimiseks välja laenutada või uurida kohapeal.Lisaks pakub NATARC elurikkuse ja maateadustega seotud andmekogude majutusteenust.

Loe edasi »

INFOSÜSTEEM

NATARC infosüsteem pakub internetipõhist majutust, tööriistu ning tugiteenuseid kõikidele elurikkuse ja maateadustega seotud andmekogudele.

Loe edasi »

KASUTUS-STATISTIKA

Suurima rahvusvahelise ja Eesti sisese kasutusega andmekogude majutusteenust pakkuvad PlutoF ja SARV. Silmapaistvalt kõrge kasutusstatistika on ka PlutoF pilves majutatud andmekogudel põhineval Eesti eElurikkuse infoportaalil.

Loe edasi »

Andmehaldurid

DiSSCo projektide andmed

NATARC ja biorepositooriumid

Georepositooriumid

VALMINUD TARISTU

PlutoF pilv

Elurikkuse andmebaaside platvorm PlutoF on mõeldud taksonoomia, fülogeneetika, ökoloogia ja looduskaitse alaste ning loodusmuuseumide andmebaaside arendamiseks. Ühise platvormi eesmärk on tagada andmebaaside professionaalne ülesehitus, jätkusuutlik arendustöö ning säilivus.

SARV

Maateaduste infosüsteem SARV on kasutuses TTÜ Geoloogia Instituudi, Tartu Ülikooli geoloogiamuuseumi ja Eesti Loodusmuuseumi geoloogiliste kollektsioonide ja seonduva teadusandmestiku haldamiseks. NATARCi raames toimub süsteemi laiendamine ja kaasajastamine.

Eesti eElurikkus

eElurikkus on veebipõhine väljund, mis kuvab informatsiooni Eesti elurikkuse ehk bioloogilise mitmekesisuse kohta. See pärineb taksonoomia, ökoloogia, fülogeneetika, looduskaitse jt. andmebaasidest, mille omanikeks on üksikisikud, töörühmad või asutused.

Särghaua puursüdamikuhoidla

TTÜ Särghaua välibaasis valmis 2013. a septembris hoidla puursüdamike jt kivimiproovide ladustamiseks ning uurimiseks, kogupinnaga 440 m2. Uus hoidla tagab kõigi TTÜ valduses olevate puursüdamike kättesaadavuse teadlastele nii NATARC partnerasutustest kui mujalt.

Keskkonnaameti väliarvutid

Keskkonnaameti spetsialistidele kes töötavad looduses osteti vee- ja põrutuskindlad väliarvutid. Viimased võimaldavad keskkonnaametnikel välitingimustes pääseda operatiivselt ligi eluslooduse andmekogudele (keskkonnaregister, eElurikkus jt.) ning selle põhjal teha teadmistepõhiseid otsuseid.

Multimeedia labor

Multimeedia labor asub Eesti Maaülikoolis ja koosneb skännerist ja mikroskoopidest. Skänneriga on võimalik digitaliseerida erinevaid kogude säilikuid nagu herbaarlehed, kuivatatud samblikud, nõelastatud putukad jm. Pildid seotakse PlutoF pilves eksemplari andmetega.

PLANEERITAV TARISTU

DNA pank

Repositooriumite hoidlate renoveerimine

Eesti taimehaiguste tuumiklabor

PlutoF pilve edasiarendused

SARV edasiarendused

UNITE geenijärjestustel põhinev määraja

Portaali eElurikkus edasiarendused

PlutoF ja SARV ühendamine DataCite DOI süsteemiga