Kontakt

Urmas Kõljalg, Tartu Ülikool, urmas.koljalg@ut.ee (esimees)

Administratiivsete küsimustega palume pöörduda Martin Vipp’i poole (Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed) martin.vipp@ut.ee