Eesti seenekogude rahvuslik andmebaas

Andmebaas koondab Tartu Ülikooli (TU) ja Eesti Maaülikooli seenekogusid (TAAM, EAA) ning Tallinna Botaanikaaia herbaariumis (TALL) talletatud seeneeksemplaride andmeid ning selle loomisel ja täiendamisel osalevad kõigi eelmainitud asutuste töörühmad.

Andmebaasis on hetkel 307 958 eksemplari kirjet, sealhulgas:

 • TAAM: 127 579 eksemplari
 • TAMM: 3 973 eksemplari
 • TALL: 22 971 eksemplari
 • EAA: 24 379 eksemplari
 • TU: 129 056 eksemplari

Klikates leiukohapunktil avaneb lisainformatsioon. Intensiivsemad ringid märgivad riigi tsentroidide rühmi kui täpne asukoht puudub.

Otsing

Otsi ja kuva eksemplarid, milles:

Andmebaasist

Eesti seenekogudes säilitatakse kokku ligi 320 000 seene ja sambliku eksemplari, neist on andmebaasistatud ligikaudu 100 000 eksemplari ja see töö jätkub aktiivselt. Siin esitatav mitmesuguseid päringuid võimaldav andmepank on alles esimene samm andmebaasi kättesaadavaks tegemisel, ees seisab selle viimistlemine ja parendamine. Eksemplaride etiketiandmeid pole täielikult esitatud, olulisemaks on peetud andmete ülevaatlikkust.

Loodusteaduslikku veebipõhist relatsioonilist andmebaasi on arendatud 1990. aastatest. Algselt toimus arendustöö Zooloogia ja Botaanika Instituudi mükoloogia osakonnas (praegu Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi osa) ja hiljem Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis. Kuna relatsioonilise andmebaasi loomine on pikk protsess, võeti esialgu kasutusele Biota (The Biodiversity Database Manager, vers. 1 ja 2.02) andmebaasi süsteem, mida on mükoloogiliste kollektsioonide andmete sisestamiseks kasutatud mitme asutuse poolt. Paralleelselt arendati relatsioonilist andmebaasi koos veebipõhiste väljundite ja andmesisestuse moodulitega. Biota andmed on nüüdseks viidud üle uude andmebaasi PlutoF. Viimane on üles ehitatud tarkvara MySQL platvormil, mis "jookseb" Red Hat Linux/Apache serveris. Veebilehekülgede loomiseks kasutatakse skriptimiskeeli PHP, Perl, AJAX jm.

Lihheniseerunud seente eksemplaride andmebaasistamist alustati 1990. aastatel Tartu Ülikooli Botaanika ja Ökoloogia Instituudis (praegune Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakond). Andmete sisestamiseks kasutati programmi BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management System, University of Oxford). 2008.a. toodi tolleks ajaks BRAHMS-i sisestatud 39500 eksemplari andmed üle uude andmebaasi PlutoF. Sama instituudi töörühm jätkab paralleelselt eSamba nimelise andmebaasi arendamist.

Fungaariumid

Seente (sh lihheniseerunud seente) kuivatatud eksemplare talletatakse Eestis neljas peamises kogus, kokku ligikaudu 320 000 näidist.

TU - Tartu Ülikooli loodusmuuseumi (TÜ LM) botaanika- ja mükoloogiamuuseumi seene- ja samblikukogud. Akronüüm TU on ühine kõigile TÜ LM botaanika- ja mükoloogiamuuseumi kogudele.

Samblikukogu asub Tartu Ülikooli botaanikaaias paiknevas hoones Lai tn 38. Hinnanguliselt kuulub kollektsiooni enam kui 75 000 samblikueksemplari, vanimad neist pärinevad 19. saj. lõpust. Samblikukogus hoitakse Eestist kogutud materjale (Herbarium Estoniae) ja mujalt maailmast kogutud materjale (Herbarium Generale) eraldi. Valdav enamus Eesti kollektsioonis säilitatavatest samblikest on kogutud 20. saj teisel poolel paljude erinevate teadusprojektide käigus. Samblike üldkogu kõige suurem ja väärtuslikum osa – ligikaudu 20 000 eksemplari – on kaasa toodud Eesti teadlaste ekspeditsioonidelt Venemaa Kaug-Idas ja Baikali ümbruses. Märkimisväärne on ka Austraalia, Uus-Meremaa ja Paapua Uus-Guinea enam kui 3500 eksemplarist koosnev kollektsioon. Samblikukogus talletatakse 65 liigi või liigisisese taksoni tüüpeksemplari.

TÜ LM seenekogu vanem osa (peamiselt lehikseened) deponeeriti 1969. a EMÜ seenekogusse (TAAM). Kollektsiooni enam kui 11 000 eksemplari põhiosa kogusid Kuulo Kalamees ja tema üliõpilased 1958-1969. Alates 2000. aastast kogutud materjali talletatakse Tartu Ülikooli ruumides Ravila 14A. Viimastel aastatel on TÜ LM seenekogu jõudsalt täienenud tänu ekspeditsioonidele maailma eri paigus. Viimase paari aasta jooksul on siia deponeeritud 12 uue liigi tüüpeksemplarid.

EAA - Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi fütopatoloogiliste seente kogu ehk E. Lepiku (Leppiku) kogu (1922-1952 - Tartu Ülikooli taimehaiguste kabineti, hiljem - botaanika kateedri, 1952-2005 - Eesti Põllumajanduse Akadeemia, hiljem - Eesti Põllumajandusülikooli taimekaitse instituudi seenekogu). Asutatud 1922. Postiaadress: 51014 Tartu, Kreutzwaldi 5D, EMÜ PKI mükoloogia osakond. Tel.: 7 311 895. Kontakt: kuraator Kadri Pärtel, kadri.partel@emu.ee.

st suur osa Euroopas avaldatud eksikaatidena või tuntud mükoloogidelt saadud dublettidena (F. Petrak, K. Linkola, K. Starcs, A. Kirulis, E. Kari jt, E. Lepik). Kogus on ka F. Bucholtzi herbaarium, J.A. Bäumlerilt ostetud Ungari (Slovakkia) materjalid ning E. Lep(p)iku poolt 1920.-1940. aastail peamiselt Eestist kogutud seened. Viimasel poolsajandil Eestist lisandunud seened on kogunud peamiselt K. Kivi ja A.-L. Sõmermaa.

TAAM - Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mükoloogia osakonna herbaarium (1950-2002 - Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi (ZBI), 2002-2005 - Eesti Põllumajandusülikooli Zooloogia ja Botaanika Instituudi herbaarium). Asutatud 1950. Aadress: 51014 Tartu, Kreutzwaldi 5D, EMÜ PKI mükoloogia osakond. Tel.: 7 311 895. Kontakt: kuraator Kadri Pärtel, kadri.partel@emu.ee.

TAMM - Eesti Loodusmuuseumi mükoloogiline kogu. Eesti Loodusmuuseumi kogudele pani aluse 1864. aastal rajatud Eestimaa Provintsiaalmuuseumist saadud kollektsioonid. Mükoloogilises kogus on arvel hinnanguliselt u 3000 eksemplari, neist vanimad pärinevad 19. sajandi teisest poolest. Mükoloogilisest kogust enamiku moodustab samblike ehk lihheniseerunud seente kogu. Samblikukogus arvel olevast üle 2700 herbaareksemplarist umbes 2000 on kogutud Eestist paljude eri Eesti teadlaste, harrastajate ja loodusmuuseumi töötajate poolt (Herbarium Estonicum). Üle 500 eksemplari on kogutud välismaalt, põhiliselt Skandinaaviast ja mujalt Euroopast (Herbarium Generale). Samblike eksikaatkogus (Herbarium Exsiccatae) on umbes 230 eksemplari. Lihheniseerumata seente kogusse kuulub ligikaudu 250 eksemplari.

TALL - Tallinna Botaanikaaia herbaarium. Asutatud aastal 1962. Aadress: Kloostrimetsa tee 52, 11913 Tallinn. Tel.: 6062673; e-mail: merlyn.pajur@botaanikaaed.ee. Kuraator: Merlyn Pajur.

Seentekogus on umbes 8000 seeneeksemplari. Suurema osa kollektsioonist, jahukasteliste (Erysiphaceae) sugukonna esindajad, on kogunud Tallinna Botaanikaaia endised töötajad Harry Karis ja Thea Normet Eestist, kuid ka Venemaa Euroopa osast, Siberist ja Kaug-Idast.

Samblikukogus on hinnanguliselt 40000 eksemplari, korrastatud ja andmebaasi on samblikest kantud 4900 eksemplari. Suur osa Eesti samblikke on kogutud lihhenoindikatsiooniliste välitööde käigus. Väga palju proove on kogunud Tallinna Botaanikaaia herbaariumi varasem kuraator Taimi Piin-Aaspõllu (03.09.1940–02.09.2012) Taimõri poolsaarelt Venemaa Arktikas.

Kontaktid

Herbaariumide kuraatorid

EAA

 • Kuraator Kadri Pärtel (kadri.partel@emu.ee)

TAAM

 • Kuraator Kadri Pärtel (kadri.partel@emu.ee)

TAMM

 • Kuraator Marja-Liisa Kämärä (marja-liisa.kamara@loodusmuuseum.ee)

Aadress: Toompuiestee 26, 10149, Tallinn

TU

 • Kuraator Ave Suija (ave.suija@ut.ee)

TALL

 • Kuraator Merlyn Pajur (merlyn.pajur@botaanikaaed.ee)

Andmebaasiga seotud tehnilised küsimused

 • Kessy Abarenkov (kessy.abarenkov@ut.ee)

Konsultandid mükoloogia ja lihhenoloogia alal

 • Urmas Kõljalg (urmas.koljalg@ut.ee)