Eesti loomakogude rahvuslik andmebaas

Loomakogude andmebaas koondab Eesti Maaülikooli kogude osakonna putukate kollektsioon (IZBE), Eesti Loodusmuuseumi zooloogilistes kogudes (TAMZ) ja Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi kollektsioon (TUZ) talletatud eksemplaride andmeid ning selle valmimisel osalesid Eesti Maaülikooli, Eesti Loodusmuuseumi ja Tartu Ülikooli töörühmad.

Andmebaasis on hetkel 914 252 eksemplari kirjet, sealhulgas:

  • IZBE: 360 807 eksemplari
  • TAMZ: 157 266 eksemplari
  • TUZ: 396 132 eksemplari
  • 47 eksemplari erakollektsioonidest (RR, TT, AA)

Klikates leiukohapunktil avaneb lisainformatsioon. Intensiivsemad ringid märgivad riigi tsentroidide rühmi kui täpne asukoht puudub.

Otsing

Otsi ja kuva eksemplarid, milles:

Kollektsioonid

IZBE - põhiliselt entomoloogiline kollektsioon Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi zooloogia osakonna juures. Aadress: Kreutzwaldi 5D, 51014 Tartu. Tel.: 7 311 887; e-mail: olavi.kurina@emu.ee. Kuraator: Olavi Kurina, Ph.D.

Tekkis koos TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi (ZBI) asutamisega 1948. aastal, mil instituudi zooloogiasektorile anti üle Eesti Loodusuurijate Seltsi zooloogilised kogud. Seetõttu sisaldab IZBE ka mitut suuremat või väiksemat nn baltisaksa kollektsiooni (n W. Peterseni, G. Flori, F. Sintenise kollektsioonid). Tänapäeval sisaldab kollektsioon kokku umbes 850 000 säilikut, millest 95% on putukaid. Kollektsioon on jagatud kümnesse alamkogusse: Collectio Insecta Generale ja üheksa personaalkogu. Materjali on kogutud üle kogu maailma. IZBE-s säilitatakse 327 holotüüpi ja/või lektotüüpi ning üle 3000 paratüübi. Osa materjali on määratud tippspetsialistide poolt maailmas, see annab materjalile olulise lisaväärtuse. Viimastel aastatel on materjali vahetus ja vastastikkune laenutus toimunud üle 30 institutsiooni ja erakogujaga Ameerikast, Aasiast ja Euroopast. On korraldatud kogumisekspeditsioone Austraalias, Peruus, Nikaraaguas, Ugandas, Lõuna-Aafrikas, Gruusias, Usbekistanis, Jaapanis ja mitmel pool Euroopas. Kogus säilitatakse Eesti putukaseireprojektide materjale ("Eesti ööliblikate seire" ja "Eesti Malaise püüniste projekt").

TAMZ - Kollektsioon sai alguse 1864. aastal rajatud Eestimaa Provintsiaalmuuseumi zooloogilistest kogudest. 1941. aastal moodustati provintsiaalmuuseumi loodusteaduslike museaalide baasil eraldiseisev muuseum, mille praeguseks nimeks on Eesti Loodusmuuseum.

Eesti Loodusmuuseumi zooloogilistes kogudes on u 130 000 eksemplari. Vanimad eksemplarid on linnutopised, mis pärinevad 19. sajandi keskpaigast. Tolleaegsete ornitoloogiliste kogude koostajateks olid Baltimaade ornitoloogia rajajad Valerian Carl Michael Russow, Paul Wasmuth jt. Ornitoloogiline ning ooloogiline kogu hõlmab enamikku Eestis pesitsevatest liikidest. Imetajate kogus on esindatud enamik Eestis elavatest imetajaliikidest. Molluskikodade, korallide ja okasnahksete kogu koosneb maailma erinevatest troopilistest meredest ja ookeanidest pärit liikidest. Märgpreparaatide kogu sisaldab nii selgrootuid, roomajaid, kahepaikseid kui kalu.

Entomoloogilised kogud sisaldavad ligi 109 000 eksemplari, millest enamiku moodustab Eestist kogutud materjal. Muuseum talletab Günther-Friedrich Reindorffi (5500 eksemplari), Mati Metsaviiru (üle 10 000 eksemplari), Valentin Soo (20 000 eksemplari), Tiit Marnoti (12 000 eksemplari) entomoloogilised kollektsioonid.

TUZ – Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi zooloogiamuuseum. Aadress: Vanemuise tn 46, 51014 Tartu. Tel.: 7 375 833; e-mail: villu.soon@ut.ee. Peavarahoidja Villu Soon. Selgroogsete kollektsioonide kuraator Andrei Miljutin.

TÜ Loodusmuuseumis säilitatakse Eesti vanimaid zooloogilisi eksemplare, mis pärinevad aastatest 1803-1809 ning on kogutud tolleaegse looduskabineti juhataja G.A.Germanni poolt. Zooloogiamuuseumis, mis asutati 1822. aastal säilitatakse praegu ligikaudu 283000 nõuetele vastavalt prepareeritud eksemplari. Umbkaudu 250 000 eksemplari on prepareerimata entomoloogilist materjali, seda säilitatakse vatikihtidel. Tüüpeksemplare on peamiselt entomoloogilistes kogudes ca 500. Kollektsioonid, mille materjal on kogutud peamiselt Palearktise põhjaosast ja vähemal määral mujalt maailmast jagunevad põhijoontes järgmiselt: imetajate nahad – 2123 eks., lindude nahad – 8275 eks., alamad vertebraadid (ehk kalad, kahepaiksed, roomajad) nii kuiv kui märgmaterjal – 1708 eks., ooloogilised kogud – 15914 eks., osteoloogilised kogud – ca 60000, malakoloogilised kollektsioonid – ca 82700 eks., entomoloogilised kollektsioonid – ca 110000 eks. Ligikaudu viis tuhat isendit on eksponeeritud kolmes ekspositsioonisaalis. Muuseumi kollektsioone kasutatakse nii kohalike kui välisuurijate poolt.

RR – Rünno Reinu entomoloogiline kollektsioon.

TT - Tõnu Talvi erakollektsioon (Saaremaa, Viidu).

AA - Allan Selin’i erakollektsioon (Harjumaa, Maardu, Kuldvitsa tee 26).

Kontaktid

Kollektsioonide kuraatorid

IZBE

  • Kuraator Olavi Kurina (olavi.kurina@emu.ee)

TUZ

  • Kuraator Villu Soon (villu.soon@ut.ee)

TAMZ

  • Zooloogia kuraator Lennart Lennuk (lennart.lennuk@loodusmuuseum.ee)
  • Entomoloogia kuraator Aare Lindt (aare.lindt@loodusmuuseum.ee)
  • Entomoloogia kuraator Uno Roosileht (uno.roosileht@loodusmuuseum.ee)

Aadress: Toompuiestee 26, 10149, Tallinn

Kõik Eesti zooloogilised kogud on teretulnud selle andmebaasiga ühinema

Andmebaasiga seotud tehnilised küsimused

  • Kessy Abarenkov (kessy.abarenkov@ut.ee)