DiSSCo

Alates 2018. aastast osalevad TÜ, EMÜ, Taltech ja ELM DiSSCo ESFRI teadustaristu teekaardi võrgustiku töös.

DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections, https://www.dissco.eu/) on üleeuroopaline loodusteaduslikke kollektsioone haldavate teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustik.

DiSSCo missiooniks on integreerida ja avada Euroopa loodusteadlike kollektsioonide ligipääs ning teenused, et luua eeldused andmebaaside ühis- ja ristkasutuseks teaduse, innovatsiooni ja ühiskonna huvides.

DiSSCo peamine lisandväärtus seisneb Euroopa looduspärandi referentsandmestiku kättesaadavaks ja ühtselt kasutatavaks muutmises.

DiSSCo teadustaristu moodustavad 21 riigi 119 liikmesorganisatsiooni kollektsioonid ja andmebaasid ning nendega seotud aparatuur ja infosüsteemid, olles seni maailam suurim loodusteaduslike kogude ühisalgatus.

Konsortsiumi partnerid haldavad enam kui 1,5 miljardit eksemplari, mis moodustab 55% kogu maailma loodusteaduslikest kogudest ja 80% kogu maailma seni kirjeldatud elurikkusest.