Kasutusstatistika

PlutoF

Aasta Sisselogimiste arv Lehevaatamised Keskmine kasutusaeg Andmete eksport
2023 61 465 1 252 805 18 min 32 s 3453 eksporti
27 658 870 kirjet
680 627 piltide allalaadimist
2022 182 326 1 448 697 5 min 09 s 3242 eksporti
19 708 070 kirjet
263 404 piltide allalaadimist
2021 74 340 1 551 445 14 min 47 s 3670 eksporti
10 736 778 kirjet
~1 000 000 piltide allalaadimist (2020 - 2021)
2020 73 035 1 647 228 17 min 08 s 2283 eksporti
17 577 183 kirjet
2019 62 427 1 587 011 18 min 12 s 2 170 eksporti
8 523 057 kirjet
120 157 piltide allalaadimist
2018 56 506 1 392 295 17 min 53 s
2017 52 566 1 591 202 21 min 52 s
2016 49 899 1 458 784 22 min 46 s
2015 35 339 1 370 359 32 min 10 s
2014 20 484 806 949 32 min 23 s
2013 17 623 644 378 30 min 59 s
2012 19 353 737 576 30 min 1 s
2023
Eesti Saksamaa Rootsi Soome Jaapan Poola Riike kokku
45 887 3 409 1 822 1 179 1077 818 603 109
2022
Iirimaa USA Eesti Rootsi Jaapan Saksamaa Suurbritannia
56 351 * 49 148 * 44 061 17 683 * 885 862 739
* Keskmine sessiooni kestus viitab suurele veebirobotide osakaalule kogu liikluses.
2021
Eesti USA Rootsi Soome Ukraina Riike kokku
53 422 2 511 2 369 1 357 1 160 116
2020
Eesti USA Rootsi Ukraina Soome Riike kokku
55 946 2 506 1 622 1 187 818 112
2019
Eesti USA Rootsi Soome Hiina Riike kokku
45 822 2 349 1 446 908 771 115
2018
Eesti USA Soome Saksamaa Rootsi Riike kokku
43 518 1 919 843 769 673 108
2017
Eesti Rootsi Soome Saksamaa USA Riike kokku
44 149 1 014 849 847 691 91
2016
Eesti Rootsi Saksamaa USA Suurbritannia Riike kokku
37 621 2 304 1 589 1 445 821 89
PlutoF moodulite kasutusaktiivsuse graafikud (alates 3. september 2015)

Märkused: PlutoF platvormi kasutajaks on registreerunud üle 4800 kasutaja, kellest ligikaudu kolmandik on välisriikidest. Iga päev logib PlutoF süsteemi ligi 110 kasutajat, kes töötavad süsteemis keskmiselt 21 minutit. Välisriikidest on enim kasutajaid USAst (keskmiselt 25 kasutajat päevas) ja Suurbritanniast ning Rootsist (keskmiselt 3 kasutajat päevas). Välisriikide teadlased kasutavad PlutoFi peamiselt geenijärjestuste määramiseks ning andmebaaside majutamiseks. Eesti teadlased, õpetajad/õpilased, loodusvaatlejad jt. kasutavad PlutoF pilve enda andmebaaside arendamiseks.

eElurikkus

Aasta Unikaalsed külastused Lehevaatamised Keskmine kasutusaeg Andmete eksport
2023 143 097 492 946 2 min 45 s 352 eksporti
3 913 122 kirjet
2022 113 401 412 327 2 min 15 s 872 eksporti
6 216 534 kirjet
2021 119 433 412 350 2 min 3 s
2020 117 048 430 708 1 min 26 s
2019 130 294 313 014 1 min 20 s 510 eksporti
7 327 493 kirjet
2018 99 338; 89 718
(uus versioon alates aprillist; eelmine versioon)
236 761; 378 039
(uus versioon alates aprillist; eelmine versioon)
1 min 20 s; 5 min 49 s
(uus versioon alates aprillist; eelmine versioon)
2017 105 613 633 987 6 min 16 s
2016 90 584 535 196 5 min 47 s
2015 84 246 460 207 7 min 2 s
2014 97 667 475 305 5 min 51 s
2013 101 966 535 813 6 min 29 s
2012 99 939 477 452 4 min 36 s
eElurikkus uue versiooni kasutamine riikide lõikes 2023.
Eesti Soome USA Saksamaa India Prantsusmaa Riike kokku
93 241 3497 1102 1023 902 866 591 168
eElurikkus uue versiooni kasutamine riikide lõikes 2022.
Eesti Soome USA India Saksamaa Hiina Itaalia Riike kokku
35 853 2028 1554 1153 716 686 666 184
eElurikkus uue versiooni kasutamine riikide lõikes 2021.
Eesti USA India Soome Saksamaa Suurbritannia Prantsusmaa Riike kokku
36 398 2 162 1 594 1 559 1 052 880 789 193
eElurikkus uue versiooni kasutamine riikide lõikes 2020.
Eesti USA India Saksamaa Itaalia Hispaania Prantsusmaa Riike kokku
45 018 5 353 3 453 2 433 2 103 2 078 2 020 208
eElurikkus uue versiooni kasutamine riikide lõikes 2019.
Eesti USA India Jaapan Saksamaa Suurbritannia Prantsusmaa Riike kokku
26 908 4 477 2 622 2 422 2 206 1 840 1 834 209
eElurikkus uue versiooni kasutamine riikide lõikes 2018.
Eesti USA India Jaapan Suurbritannia Saksamaa Prantsusmaa Riike kokku
27 999 5 373 4 509 3 764 1 993 2 643 1 899 108
eElurikkuse vahelehtede kasutusaktiivsuse graafikud (alates 4. jaanuar 2015)

UNITE

Aasta Unikaalsed külastused Lehevaatamised Keskmine kasutusaeg Andmete eksport
2023 54 452 297 056 4 min 54 s 11 032 allalaadimist
144 973 730 kirjet
2022 48 665 364 531 5 min 1 s 13 836 allalaadimist
168 816 672 kirjet
2021 56 063 421 270 4 min 50 s 11 781
2020 55 132 491 229 6 min 24 s 8518
2019 56 543 503 050 6 min 11 s 10 398
2018 45 548 410 416 6 min 20 s
2017 37 277 220 074 7 min 24 s
2016 34 462 152 864 6 min 50 s
2015 23 582 124 235 7 min 5 s
2014 18 577 84 013 6 min 13 s
2013 15 008 62 156 4 min 57 s
2012 13 546 18 539 4 min 28 s
UNITE kasutamine riikide lõikes 2023.
USA Saksamaa Suurbritannia Jaapan Kanada Itaalia Hispaania Riike kokku
7 368 3 007 2 056 1 961 1 749 1 571 1 389 134
UNITE kasutamine riikide lõikes 2022.
USA Saksamaa Jaapan Kanada Suurbritannia Itaalia Hispaania Riike kokku
8 416 3 963 2 575 2 278 2 095 1 660 1 511 162
UNITE kasutamine riikide lõikes 2021.
USA Saksamaa Jaapan Eesti Kanada Suurbritannia Hiina Riike kokku
8 943 3 998 2 364 2 271 2 195 2 129 1 751 166
UNITE kasutamine riikide lõikes 2020.
USA Hiina Saksamaa Suurbritannia Jaapan Kanada Eesti Riike kokku
8 730 7 678 3 260 3 150 3 016 1 995 1 627 157
UNITE kasutamine riikide lõikes 2019.
Hiina USA Jaapan Saksamaa Suurbritannia Austria Eesti Riike kokku
9 467 7 914 3 654 2 362 2 300 2 057 2 047 1 724 154
UNITE kasutamine riikide lõikes 2018.
USA Hiina Kanada Saksamaa Austria Suurbritannia Prantsusmaa Eesti Riike kokku
6 444 5 411 2 315 2 231 2 178 1 918 1 674 1 301 146
UNITE vahelehtede kasutusaktiivsuse graafikud (alates 10. oktoober 2015)

SARV

Geokogude infosüsteemi kasutuse statistika hõlmab seni vaid osasid veebiliideseid. Ühtlasi on üle 95% infosüsteemi andmetest kättesaadavad avalike kasutajaliideste kaudu, mis ei eelda kasutajaks registreerimist. Peamise avaliku liidese geokogud.info kasutusstatistika järgi toimus perioodil 2011-2012 üle 30000 külastuse, millest u 50% pärines Eestist. Fossiilide taksonite portaali (eElurikkuse analoog väljasurnud taksonite kohta) kasutust on detailsemat jälgitud alates 2013. a sügisest. Selle keskmine unikaalsete külastuste arv päevas on üle 50, millest ligikaudu 70% on välismaalt. Aastane kasutus on hinnanguliselt 20000 külastust ja 160000 lehekülje vaatamist. Geokogude infosüsteemi registreeritud kasutajate ring on seni piiratud partnerasutuste töötajatega (kokku kasutajaid 37, suurenemine 2013. a u 40% võrra).

Eesti bio- ja georepositooriumid

Lisaks andmebaaside statistikale iseloomustavad taristu kasutust ka teadlaste vahetud visiidid kogudesse, vormistatud laenude hulk ning kogudel baseeruvate teaduspublikatsioonide arv. 2013. a on NATARC võrgustiku teaduskollektsioone külastanud üle 200 teaduri ja kraadiõppuri, kellest u 25% moodustavad välisriikide teadlased. Säilikute laene vormistati u 50, neist üle 30% välisriikidesse. Kogude baasil ilmus 2013. a üle 60 kõrgetasemelise teadusartikli (ETIS 1.1), ning hulgaliselt muid kirjutisi.